Obedy zadarmo

4.12.2018 bola schválená novela zákonov 544/2010 a 245/200

- ako to odpadne na Vašej škole môžete významne ovplyvniť práve Vy!:

  • Začnite včas.
  • Spolupracujte - riaditeľ školy s vedúcou školskej jedálne - rozhodujte sa spoločne
  • Aktívne komunikujte so svojím zriaďovateľom a ovplyvňujte, aké bude Vaše VZN
  • Zverte riešenie profesionálom  - profesionálom na školské stravovanie je VIS ( s väzbou na školské systémy)
  • Rozhodujte sa s rozumom - šetrite peniaze a hlavne prácu sebe aj svojim ľuďom.

 

Stanovisko MPSVR SR
" ... je jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné
rozumieť konzumáciu obeda ...
... za účelom uvedeného musí zriaďovateľ, ako žiadateľ o dotáciu zabezpečiť, aby škola alebo
školská jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť
jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie."

Stanovisko MPSVR SR

 

Aktuálny webinár k téme obedy zadarmo

Archív webinárow

Kompletné riešenie VIS pre obedy zadarmo

Objednávka riešenia a podpory VIS

Objednávka novej verzie programu Stravné

Programy VIS - návody a postupy

 

Tím expertov

Podpora pre zriaďovateľov

Žiadosť o vzor VZN

Jedálne.sk - informácie pre žiadateľov o dotáciu a žiadosť na stiahnutie

Koniec obedov zadarmo - webinár nastavenia v programe