Stravovacie systémy

DSC_0050Bezstravenkové systémy poskytujú absolútnu kontrolu objednávania a výdaja stravy.

Stravník sa identifikuje bezkontaktným čipom alebo kartou a má možnosť si stravu objednávať vopred na určité obdobie.

Obsluha má možnosť nastaviť obmedzenia pre objednávanie a pri výdaji stravy môže kontrolovať oprávnenosť nároku na stravu.

Objednávacie a výdajné terminály sú riadené špecifickým programom a komunikáciu terminálov s programom Stravné je možné úplne zautomatizovať.

 

DSC_0163Čipový výdajný systém                                        

 • nahrádza stravné lístky a preukazy                        
 • eliminuje podvody stravníkov
 • sleduje počet vydaných jedál
 • odpadá počítanie stravných lístkov

VIAC

 

Čipový objednávací systém

 • nahrádza tel. záznamník
 • nahrádza zošit prihlášok a odhlášok
 • stravníci nerušia v kancelárii

VIAC

 

 

Chcete si zaobstarať funkčný terminálový systém bez veľkých vstupných investícií?

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

 • mesačná platba zahŕňa akékoľvek nevyhnutné výdavky vr.  školenia, zavedenia, servisu, upgrade, DPH
 • po celú dobu užívania je systém v záruke
 • zavedenie a školenie prebieha diaľkovo s využitím telefónu a internetu
 • systém je možné kedykoľvek vrátiť alebo odkúpiť za zostatkovú cenu
 • po 8 rokoch možno systém odkúpiť za 1 €

 

Objednať zmluvu o nájme hnuteľnej veci