Servisné webináre

Prístup na servisné webináre je súčasťou všetkých typov balíčkov Naša Strava.

Po vyplnení objednávky sa s vami spojíme a vyberieme opimálny balíček pre vás aj vašu jedáleň.

Následne vám zašleme prístup na webovú stránku, kde budú servisné webináre prebiehať a kde nájdete aj archív už odvysielaných webinárov.

Pred každým webinárom vám na e-mail zašleme pozvánku s termínom a odkazom.

Zákaznícke číslo
Organizácia
DIČ
Adresa jedálne
Ulica
Mesto
PSČ
Fakturačná adresa(pokial je iná ako adresa jedálne)
Názov organizácie
Ulica
Mesto
PSČ
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Správa