Inštalácia programov

Inštalácia programu PROVIS z internetu

Inštalácia programu PROVIS z Internetu umožňuje inštaláciu bez inštalačného CD stiahnutím vsetkých potrebných časti z Internetu.

Nutné podmienky pre inštaláciu:

  • nainštalovaný Runtime VFP9 (toto je splnené, ak je na počítači nainštalovaný  program PROVIS vo verzii 1,50 alebo novší)
  • pridelené sériové a aplikačné cislo pre inštaláciu
  • splnenie všeobecných podmienok pre prevádzku programu PROVIS (pozrite KONFIGURÁCIA PC pre SW VIS)


Ak nie je Runtime VFP9 nainštalovaný, je možné ho stiahnuť a nainštalovať z tohto odkazu.


Postup Inštalácie:

  • stiahnuť a spustiť zavádzací program, (možno ho spustiť rovno z Internetu, alebo stiahnuť na disk počítača a spustiť tam)
  • potvrdiť stiahnutie inštalačného programu (je možné zadať adresár, kam sa inštalačný program stiahne)
  • zadať potrebné informácie inštalačnému programu
  • spustiť inštaláciu (počas inštalácie dôjde ku stiahnutiu potrebných častí PROVIS z Internetu)


TU začnite s inštaláciou

V priebehu inštalácie je možné zvoliť možnosť,  že sa len stiahnu potrebné súbory, ale inštalácia sa nevykoná. Potom je možné stiahnutú inštaláciu pomocou DVD alebo Flash disku alebo po sieti preniesť na iný počítač a tam program PROVIS nainštalovať.
 

Možné problemy

  • zavádzací program, sa nespustí alebo hlási hneď pri spustení chybu: zrejme nie je nainštalovaný runtime VFP9, je potrebné ho nainštalovať z tohto odkazu
  • zavádzací program pri spustení sťahovania inštalácie hlási neplatnú knižnicu KERNEL32.DLL: Toto sa môže stať pri priamom spustení zavádzacieho programu z internetu, v takom prípade je nutné zavádzací program stiahnuť a potom spustiť z disku počítača.

Podrobné návody

K dispozícii mame podrobné návody v PDF videonávody.

Návod pro instalaci RunTime VFP9

Návod pro NOVOU instalaci programu z INTERNETU

Videonávod spustíte kliknutím TU

Tento videonávod obsahuje tiež postup pre inštaláciu RunTime VFP9.

Návod pro instalaci UPGRADE či pro OPAKOVANOU instalaci přímo z PROGRAMU VIS

Videonávod spustíte kliknutím TU

Návod pro instalaci UPGRADE či pro OPAKOVANOU instalaci z INTERNETU

Videonávod spustíte kliknutím TU

 

Technické podrobnosti k instalaci programů VIS

 

Stránku s pokynmi na inštaláciu upgradu (čo urobiť pred inštaláciou a čo po nej) si otvoríte kliknutím TU.