Program Stravné

STRAVNÉ_ÚVODKA

 

Stravné je univerzálny pomocník pre všetky typy stravovacích prevádzok. Slúži pre prehľadnú evidenciu stravníkov, ich stravovania a platieb.

Najlepší kamarát vedúcej školskej jedálne v materskej, základnej, strednej a vysokej škole
a závodnej kuchyni.

Stravné používajú naši zákazníci vo verziách 4 a 5. Stravné 5 – stravné novej generácie, v sebe poskytuje všetko, čo dokáže Stravné 4. Rozširuje to o nové funkcie a posúva o level vyššie. Zároveň je prehľadnejší, farebnejší a užívateľsky prívetivejší.

Programy Stravné 4 a Stravné 5 sa skladajú z veľkého množstva takzvaných modulov. Tie sú prevádzkam nastavované podľa typu ich povahy. Čo v praxi znamená, že každá prevádzka používa len tie funkcie, ktoré skutočne potrebuje.

 

Funkcie, ktoré ocení a využije každý
 • evidencia stravníkov a ich objednávok
 • výber a evidencia peňazí
 • e-mailová komunikácia z programu so všetkými či vybranými stravníkmi
 • objednávanie internetom so Strava.cz
 • prihláška k stravovaniu (od verzie 5.08)
 • rozdelenie stravníkov do kategórií podla typu platby, režimu stravovania, dotácií na stravu a pod.
 • tisk mesačných prehľadov nielen po jednotlivých kategóriách, hromadné prihlášky a odhlášky stravníkov po skupinách
 • nastavenie stravovacích zvyklostí pre konkrétneho stravníka
 • tlač prehľadov s dennými a mesačnými obratmi
 • export počtu stravníkov do programu MSklad

 

Väčšie jedálne rozšíria svoj systém o chytré a odolné terminály pre rýchly a prehľadný výdaj stravy či objednávacie terminály slúžiace pre zmeny prihlášok a odhlášok priamo na jedálni.

 

Stravné pre materské školy

V materskej škole je možné počty stravníkov do programu zapisovať hromadne spätne podľa dochádzky. Pri evidencii školného v programe je možné tlačiť automaticky potvrdenie o úhrade za školné, a to jednotlivo pre konkrétne dieťa či hromadne pre všetky.

Za 30 rokov existencie presne vieme, čo potrebujú materské školy. Všetko sme pre vás prehľadne znázornili v novej brožúre Mateřinka.

Brožura Mateřinka

 

Všetko, čo potrebujete vedieť sa dozviete v tomto videu.

 

Stravné, vďaka modulu Banka sprehľadní a zjednoduší prácu s peniazmi

V programe Stravné je možné pracovať so všetkými typmi úhrad. Pre hotovostné platby je možné vytlačiť pokladničný doklad.
Bezhotovostné úhrady je možné vykonávať formou inkasa hromadným príkazom, prevodom z účtu či zrážkou zo mzdy. Práca s platbami sa dá zautomatizovať pomocou modulu Banka.

S Bankou nielen že budete vyberať peniaze bezhotovostne za stravu, vyberať budete aj za ostatné predpisy. Pod týmito si môžete predstaviť v podstate čokoľvek, za čo potrebuje získať od klienta peniaze – školné, ubytovanie, stravné, škôlkovné samostatne aj dohromady so stravou, družina, krúžky, internet, výlety... Všetko je možné zinkasovať cez Stravné. Rovnako tak jednorázové predpisy, ako je návšteva kina.

Moderné prevádzky naviac nevyberajú za každý jednorázový predpis peniaze zvlášť, ale čerpajú zo zálohy, ktorú rodič zaplatí napríklad na začiatku školského roku. Toto je výrazné zjednodušenie nielen pre školu, ale aj rodičov, ktorý vďaka Strava.cz sledujú čerpanie prakticky online na svojom telefóne či počítači.

 
Prepojte svoje systémy v jeden dokonalý celok

Stravné skvelo komunikuje so školskými systémami. Vďaka tomu môžeme stravníkov zadávať do Stravného jednoduchým importom zo školského systému. Naviac, ak je stravník prihlásený do aplikácie školského systému, preklikne sa priamo, bez zadávania hesla, do Strava.cz.

 
Nikdy nebolo jednoduchšie začať

Začnite tým, že nás kontaktujete.

kontaktujte nás

Po tom, čo s vami vyberieme to najlepšie riešenie pre vás, príde náš odborný technik na vašu prevádzku, kde Stravné nainštaluje a naučí vás základné operácie. Školenie trvá cca dve hodiny a vy ste potom ihneď schopní začať s programom pracovať. Podľa dohody potom nasleduje druhá, prípadne ďalšia návšteva, kde se naučíte ďalšie operácie v programe.

Celú dobu sme vám k dispozícii na Vzdialenej servisnej podpore, kde vám radi so všetkým poradíme. Neoddeliteľnou súčasťou uľahčenia práce s programami sú aj prehľadné návody v poradni alebo formou videí, ako Webináre VIS.

 

Dôležité odkazy

Výhody programu

Základné operácie v programe Stravné 5

Obchodný list

Nové verzie - vylepšené aj nové funkcie - pozrite sa, čo je nového

 

Majte neustále aktuálne programy

Licenčná zmluva pre priebežnú aktualizáciu

 • nárok na trvalé užívanie najnovšej verzie programov
 • vyrovnanie zaťaženia rozpočtu (náklady na software sú rozložené rovnomerne do ročných paušálnych poplatkov)
 • nečakaná zmena legislatívy vyžadujúca zmenu software nespôsobí mimoriadnu záťaž rozpočtu
 • neobmedzená možnosť dokupovať rozširujúce moduly len za cenu modulu bez nutnosti úhrady aktualizácie celého software

Objednávka priebežnej aktualizácie programov