Vzdialená servisná podpora

Služba vzdialenej servisnej podpory zahŕňa priame telefonické poradenstvo, diaľkovú správu a poradenstvo prostredníctvom e-mailu.

Prevádzka Vzdialenej servisnej podpory je zaisťovaná v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hodín.

Požiadavky na servisnú podporu môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo priamo z programu 24 hodín denne.

 

  Dispečink

 

Telefónne číslo Vzdialenej servisnej podpory:

650 822 132

650 822 131

Služba je spoplatnená a zákazník hradí celkový čas venovaný efektívnemu riešeniu zákazníckej požiadavky.

Objednať servisnú pomoc

 

 

Úhrada Vzdialenej servisnej podpory

Vzdialenú servisnú podporu je možné hradiť jednorázovo, vždy po jej využití.

Pre efektívne využívanie tejto služby odporúčame zvoliť niektorý zo zvýhodnených tarifov, s ktorými možno dosiahnuť výhodnejších hodinových sadzieb.

Objednať predplatné Vzdialenej servisnej podpory