Pokyny k aktualizácii programov VIS

Na tejto stránke nájdete pokyny na inštaláciu nových verzií (upgrade) programov VIS.

Upozornenie!

Nasledujúci postup  je určený pre uskutočnenie upgradu programu (inštalácia najnovšej verzie), nie je určený pre úplne novú inštaláciu programu.

 • nasledujúci postup nie je možné použiť pre Stravné 4.3 a staršie, pre tieto verzie si objednajte inštaláciu od technikov VIS
 • nasledujúci postup je určený pre znalého používateľa, ak niečomu nerozumiete v postupe, odporúčame, objednajte si  inštaláciu od technikov VIS
 • pred prevedením upgradu si preštudujte cely postup uistite sa, že všetkým bodom rozumiete
 • pred začatím práce v novej verzii programu sa uistite, že ste vykonali vsetky body postupu
 • nasledujúci postup slúži k tomu, aby po upgrade program po fungoval rovnako ako pred nim
 • uskutočnenie aktualizácie môže byt časovo náročné, preto je vhodné si vyčleniť čas, kedy odstávka programu nespôsobí problémy v prevádzke
 • ak používate program sieťovo, tj. máte ho nainštalovaný na jednom počítači a na druhom ho spúšťate po sieti LAN, potom je nutné upgrade vykonať na počítači, na ktorom je program nainštalovaný
 • ak používate program polosieťovo, tj. máte ho nainštalovaný na viacerých počítačoch a zdieľate spoločné dáta, potom je nutné upgrade vykonať na každom počítači samostatne.

 

Novinky aktuálnych verzí sú popísané TU.

Podrobné návody a  videonávody k inštalácii SW VIS nájdete tu.

Príprava

1. Je nutné zistiť nové aplikačné číslo programu. Pri inštalácii z DVD ho nájdete v obale DVD. Pri inštalácii z internetu vam bolo zaslané e-mailom alebo poštou.

2. Ak máte v programe zákazkové úpravy, ktoré bude nutné inštalovať aj v novej verzii, musíte ich mať pred inštaláciou k dispozícii. Ak ich nemáte, alebo ak si nie ste istí, či so zákazkovými úpravami pracujete, kontaktujte Horúcu linku VIS.

Objednať pomoc Vzdialenej servisnej podpory


Pred inštaláciou aktualizácie

Pred inštaláciou aktualizácie
1. Vytvorte si funkčnú zálohu dát programu.
2. V programe MSklad si vytlačte aktuálnu inventúru  a stav finančnej bilancie  (použijete ich na kontrolu po prevedení upgrade).
3. V programe Stravné si vytlačte aktuálne preplatky stravníkov (použijete  ich na kontrolu po prevedení upgrade).
4. Ak s programom používate terminály, upgrade  robte mimo prevádzku terminálov  a pred aktualizáciou vykonajte studený štart všetkých terminálov. Ak neviete ako, obráťte sa na technikov VIS​​.

Upozornenie
Pri inštalácii sa štandardne vytvára záložná kópia programu vo stave pred inštaláciou. Odporúčame tento krok nechať zapnutý.

Program možno nainštalovať niekoľkými spôsobmi:

Inštalácia aktualizácie z DVD

 1. Najprv si v programe zistite, kde je nainštalovaný. Túto informáciu nájdete v ponuke programu: Program - Stav SYSTÉMU -> na záložke CPU, pamäť  a disk je v spodnej časti  udaj "Adresár programu". Tento Adresár si opíšte alebo pamätajte. Bude ho nutné vyplniť pri samotnej inštalácii.
 2. Program ukončite (ak používate sieťovú verziu, Tak program, ukončite na všetkých staniciach siete).
 3. Vložte inštalačné DVD do mechaniky a vykonajte inštaláciu. Pri samotnej inštalácii sa riaďte pokynmi na obrazovke.
 4. Po inštalácii spustite program štandardným spôsobom. Ak spúšťate program z viacerých počítačov (ďalšie PC v kancelárii, objednávkový box  apod.). Overte, že je možné spustiť program aj na nich. Ak nepôjde spustiť, bude problém pravdepodobne vo  verzii RunTime FoxPro, ktorý je nutný pre spustenie programu. V tom prípade budete nutné na tieto počítače doinštalovať platnú verziu RunTime FoxPro, ktorú nájdete na inštalačnom DVD.

Inštalácia aktualizácie z internetu

 1. Najprv si v programe zistite, kde je nainštalovaný. Túto informáciu nájdete v ponuke programu: Program - Stav SYSTÉMU -> na záložke CPU, pamäť  a disk je v spodnej časti  udaj "Adresár programu". Tento Adresár si opíšte alebo pamätajte. Bude ho nutné vyplniť pri samotnej inštalácii.
 2. Program ukončite (ak používate sieťovú verziu, tak program ukončite na všetkých staniciach siete).
 3. Inštaláciu programov vykonajte podľa pokynov na stránke Inštalácia programov. Tu nájdete aj podrobný návod na prevedenie inštalácie.
 4. Po inštalácii spustite program štandardným spôsobom. Ak spúšťate program z viacerých počítačov (ďalšie PC v kancelárii, objednávkový box  apod.). Overte, že je možné spustiť program aj na nich. Ak nepôjde spustiť, bude problém pravdepodobne vo  verzii RunTime FoxPro, ktorý je nutný pre spustenie programu. V tom prípade budete nutné na tieto počítače doinštalovať platnú verziu RunTime FoxPro, ktorú nájdete tu.

Inštalácia upgradu z programu

Od verzie systému  ProVIS 1.54 je možné inštalovať aktualizácie priamo z programu.

 • Ak používate sieťovú verziu, na ostatných staniciach program ukončite.
 • Voľbu pre inštaláciu nájdete v ponuke programu: Nástroje - Aktualizácia programu - Inštalácia novej verzie
 • Po spustení vyššie uvedenej voľby sa objaví sprievodca, pomocou ktorého ľahko nainštalujete aktualizáciu programu. Nezabudnite hlavne na vyplnenie správneho aplikačného čísla.

Po inštalácii:

 1. Vyskúšajte tlač zostáv na tlačiarni.
 2. Vyskúšajte zálohovanie.
 3. V programe MSklad vytlačte aktuálnu inventúru a stav finančnej bilancie a skontrolujte ich s pôvodnými zostavami.                  Upozornenie pre zákazníkov s modulom Normovanie: Od verzie 1.38 MSklad je sprísnená kontrola zhody MJ plánovacej skladovej karty a suroviny. Ak surovina pridelená na skladovej karte nemá rovnakú MJ plánovaciu ako skladová karta, nepôjde táto karta uložiť a  ani prijať na sklad. Preto odporúčame po aktualizácii MSkladu z nižšej verzie než 1.38 vykonať kontrolu MJ plánovacích a ich opravu. Kontrolu možno vykonať vo skladových kartách v ponuke rozne - kontrola dát. Ak kontrolu a opravu MJ nezvládnete, obráťte sa na Horúcu linku VIS.
 4. V programe Stravné vytlačte aktuálne preplatky stravníkov  a skontrolujte ich s pôvodnou zostavou preplatkov. Ak používate v programe Objednávanie po internete, overte jeho funkčnosť.
 5. Ak s programom používate terminály, tak pre všetky terminály vykonajte ich studený štart, nahratie programu  a studený štart programu. Ak neviete ako, obráťte sa na technikov VIS​​. Následne preverte funkčnosť všetkých terminálov.


V prípade akýchkoľvek problémov volajte Vzdialenú servisnú podporu VIS.

Objednať pomoc Vzdialenej servisnej podpory