Novinky v programoch

NOVÉ FUNKCIE V PROGRAMOCH VIS

- NOVÉ VERZIE -

 

Programy VIS sú moderné nástroje, ktorých hlavnou úlohou je pomôcť užívateľom získať prehľad a kontrolu nad svojou prácou a prevádzkou, s čo možno najmenej vynaloženým úsilím.

Naše programy aktualizujeme vždy na základe dopytu a požiadaviek zo strany užívateľov a zároveň novými verziami reagujeme na legislatívne zmeny a trendy v spoločnom stravovaní. Nové verzie vydávame minimálne 1x ročne či častejšie, podľa potreby.

Našim zákazníkom sa vždy snažíme dať len to najlepšie a rovnako je to i s novými verziami našich programov.

 

Ako získam novú verziu programu?

Jednoducho. Požiadajte si o ňu :-)

Novú verziu zvládnete nainštalovať svojpomocne alebo s pomocou nášho technika. Ako na inštaláciu novej verzie svojpomocne se dozviete v tomto krátkom videu.

Pokiaľ ste programy neaktualizovali viac než rok, doporučujeme inštaláciu s návštevou technika priamo u Vás. Jednak Vám ukáže, ako maximálne využívať novinky a zároveň skontroluje celý Váš stravovací systém.

 

Zákazníci s uzatvorenou Servisne licenčnou zmluvou majú nárok na nové verzie ZDARMA. Stačí si zvoliť spôsob inštalácie a novinky sú Vaše.

S našou podporou zvládnete inštaláciu a nastavenie programu aj sami. Odporúčame objednať novú verziu programu a servisné webináre, kde Vás celým procesom prevedieme.
 

Objednať novú verziu

Objednať webináre

 

Ak Servisne licenčnú zmluvu ešte nemáte, zaistite si trvalú aktualizáciu svojich programov a zvýhodnené servisné sadzby.

Ďalšie informácie

 

NAJNOVŠIE VERZIE

 

 

                               STRAVNÉ 5.09                                                                 SKLAD 1.54                                  

stravne_5_09_novinky                      msklad_novinky_leto22

 

   

 

                          STRAVNÉ 4.63 

stravne 4 novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný popis noviniek S4

Podrobný popis noviniek S5

Novinky Sklad 1.54

Nová tlačová zostava

V tabuľke Došlé doklady sme vytvorili novú tlačovú zostavu Zoznam uhradených dokladov pre ďalšie spracovanie na webe.

Podrobný popis noviniek

 

Objednať novú verziu

 

 

Podrobnosti o všetkých novinkách v programoch VIS nájdete tu.