Presun programu na iný PC

Základný postup pre prenos programov VIS zo starého počítača na nový

POZOR: Nie je použiteľné pre systémy so sieťovým modulom a terminály na objednávanie a výdaj stravy.

Upozornenie

 • nasledujúci postup môže byť použitý iba pre program bez sieťového modulu a bez systému čipov/kariet, pre iné situácie kontaktujte technika VIS
 • nasledujúci postup je určený pre ProVIS 1.5 (Stravné 4.43, MSklad 1.32) a  novšie, pre iné situácie kontaktujte technika VIS
 • nasledujúci postup je určený pre znalého používateľa, ak nerozumiete postupu v tomto procese, odporúčame vám kontaktovať technika VIS
 • pred spustením prenosu  si prečítajte celý postup a uistite sa, že rozumiete všetkým bodom
 • skôr ako začnete pracovať v prenesenom programe, uistite sa, že ste vykonali všetky kroky postupu
 • vykonanie prenosu môže byť časovo náročné a je vhodné si vyčleniť čas, kedy vypnutie programu nespôsobí problémy v prevádzke
 • pred prvým spustením práce v novom počítači si nechajte starý počítač k dispozícii pre prípad, že by bolo z rôznych dôvodov potrebné vrátiť sa do pôvodného stavu

Postup

 • v novom počítači zachovať rovnaké meno/ názov stanice ako pôvodný počítač
 • z pôvodného počítača, na ktorom je SW nainštalovaný (zložky podľa zástupcov), skopírujte celú zložku VIS do nového počítača
 • vytvoriť zástupcu na ploche nového počítača, skontrolovať parametre v zástupcoch (ak je program umiestnený v rovnakej zložke, odporúča sa kopírovaťaj zástupca)
 • nainštalovať program VisualFoxPro RunTime
 • nainštalovať Diaľkovú správu
 • spustit každý prenesený program ProVIS - Stravné, Sklad ...
 • ak z nejakého dôvodu nebolo možné zachovať rovnaké meno/ názov stanice, potvrdiť po spusteni programu premenovanie stanice podľa nového mena
 • vyplniť a elektronicky podať žiadosť o registráciu (program je plne funkčný po dobu 70 dní aj bez registrácie, registračné číslo bude zvyčajne doručené do 14 dní na e-mail uvedený v registrácii)
 • skontrolovať zoznam tlačiarní v programe ProVIS a zistiť, či nie sú nastavené tlačiarne z predchádzajúceho počítača
 • vytlačiť niekoľko bežne používaných zostav na tlačiareň, aby ste overili správnosť tlače - diakritiku, stránkovanie, hustotu tlače ...

Po prenose je potrebné skontrolovať funkčnosť programu pred jeho uvedením do prevádzky. V niektorých prevádzkách bude možno potreba upraviť špeciálne zostavy (napríklad poštové poukážky), cesty pre exporty dát, zálohovanie ..

Ak potrebujete s reinštaláciou/kontrolou pomôcť, kontaktujte nás ideálne 1-2 pracovné dni vopred.