Efektívne využívanie programov

Vážne sa prihlasujem na seminár Efektívne využívanie programov.
Cena 170 EUR bez DPH

 

Konanie kurzu sa podriaďuje núdzovému stavu a nariadeniu vlády ČR.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kurz zrušiť v rámci aktuálnej situácie.

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať e-mailom.

Termín
Meno a priezvisko
Organizácia
IČO
Ulica a č.p.
Mesto, PSČ
Telefón
E-mail
Predbežný záujem o ubytovanie
Vlastný počítač

Storno podmienky:
Do 30.6.2021 je možné stornovať prihlášku bez poplatku.
Storno poplatok je 50% ceny z kurzu.