Ako sa pripraviť na obedy zadarmo?

Zistite si všetky potrebné informácie a zaistite si správne nástroje, vďaka ktorým zvládnete administratívu aj kontrolu oprávnenosti poskytnutia dotácie.

Pokiaľ máte najnovšiu verziu SW, funkčný výdajný terminál a dostatok čipov, zvyšok zvládnete sami s podporou našich návodov a webinárov.

Pokiaľ Vám čokoľvek chýba, nečakajte na poslednú chvíľu a kontaktuje nás. Čím skôr, tým lepšie.

Objednať pomoc

O obedoch zadarmo bude reč aj na konferenciách spoločného stravovania. V niektorých mestách sú ešte voľné miesta, tak si príďte pre informácie.

Viac informácií