Elektronická fakturácia

Dávame prednosť zasielaniu faktúr a zmlúv v elektronickej podobe. Správame sa tak ekologicky aj ekonomicky hospodárnejšie a vyhovieme tak aj legislatívnemu nariadeniu.

Ďakujeme, že volíte rovnakú cestu a oznámite nám Váš fakturačný e-mail.

 

Faktúra prijatá v listinnej podobe a faktúra doručená do účtovnej jednotky informačným systémom je pre účely účtovníctva rovnocenným účtovným dokladom, ak takýto doklad obsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 ZoÚ.

Zákaznícke číslo
Zákazník
Meno
E-mail
Telefón
E-mail pre zasíielanie el. faktúry
Správa